Happy to help you: eshop@homebarista.shop or call us: 00421 902 956 000

Showroom: Osvetová 18, Bratislava, Slovakia

GPS:
48.1502132
17.174731000000065

Názov : Talianska káva s.r.o.
Sídlo : Jelšová 1669/33, Banská Bystrica, 974 01
IČO: 46 502 301
DIČ: 2820019532
DIČ DPH: SK2820019532

Registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21470/S
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK88 1111 0000 0011 5660 1018
SWIFT (BIC): UNCRSKBX